RGC LOGOTYP 1 2 21 - Rose Garden Consulting s. r. o.
O nás

ROSE GARDEN Consulting s.r.o.

Společnost ROSE GARDEN Consulting s.r.o. se zabývá správou podnikatelských aktivit rodinných firem a mezigeneračním předáním.

Jsme připraveni předat Vám naše zkušenosti a pomoci s případnou reorganizací Vaší firmy.

Společně pro Vás najdeme nové obchodní příležitosti, zlepšíme reporting, controlling, na základě získaných dat vylepšíme finanční zdraví Vaší firmy a připravíme strategii, která ukáže směr, kterým by se Vaše podnikání mělo dále ubírat.

Poprvé v historii dochází v České republice ke generační obměně v rodinných firmách. Převzetí podniku novou generací může přinést nejistotu ohledně jeho budoucího uspořádání, přičemž jedním ze způsobů řešení je vytvoření rodinné ústavy. Jsme připraveni ji pro Vás vytvořit dle individuálních potřeb Vaší rodinné firmy.

Uvod foto 1 vyska - Rose Garden Consulting s. r. o.
crop hp 2 e1610122247755 - Rose Garden Consulting s. r. o.

 

Rodinnou ústavu si lze představit jako kodex upravující vztahy členů rodiny k rodinné společnosti, který vždy odráží individuální hodnoty a potřeby dané rodiny. S ohledem na tuto skutečnost nelze při tvorbě rodinné ústavy vycházet z obecných vzorů, neboť každá rodinná ústava je v tomto smyslu originálem. Členové rodiny si do své ústavy mohou zakotvit zejména etické zásady, na nichž jejich rodina stojí, proces řešení konfliktů, hospodaření s rodinným majetkem, požadavky na členy orgánů společnosti, podmínky, za nichž bude vyplácen podíl na zisku a další. Rodinné ústavy jsou však nejčastěji využívány k nastolení jistoty ohledně předání podniku další generaci a stanovení podmínek, za kterých se tak stane. I v tomto ohledu lze institut rodinných ústav považovat za efektivní, jelikož jeho prostřednictvím dochází k vyjasnění budoucího uspořádání a tím i zároveň k předcházení případným konfliktům.

V případě, pokud se rozhodnete z Vaší firmy vystoupit a nemáte vhodného nástupce, jsme připraveni odřídit proces prodeje Vaší firmy za nejlepších možných podmínek.

„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“ Tomáš Baťa český podnikatel 1876 - 1932

Naše služby

stamp text 01 - Rose Garden Consulting s. r. o.

Rodinná ústava je v našem pojetí kodex, který upravuje vztahy členů rodiny k jejich rodinné společnosti, vždy odráží individuální hodnoty a potřeby dané rodiny. S ohledem na tuto skutečnost nelze při tvorbě rodinné ústavy vycházet z obecných vzorů, neboť každá rodinná ústava je v tomto smyslu originálem. Členové rodiny si do své ústavy mohou zakotvit zejména etické zásady, na nichž jejich rodina stojí, proces řešení konfliktů, jakým způsobem se bude hospodařit s rodinným majetkem, dále požadavky na členy orgánů společnosti nebo podmínky, za nichž bude vyplácen podíl na zisku a další.

stamp text 02 - Rose Garden Consulting s. r. o.

Pomůžeme Vám nastavit pravidla pro setkávání rodinného shromáždění, kde je možné prodiskutovat role, práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny ve Vašem rodinném podnikání. Cílem těchto setkávání je posílit komunikaci a vazby mezi příslušníky rodiny a současně posílit vazby. Pokud členové vrcholového managementu nejsou rodinnými příslušníky, jsou na rodinné shromáždění zváni také, aby se posílila vazba mezi nimi a členy rodiny.

stamp text 03 - Rose Garden Consulting s. r. o.

Jsme připravení pomoci Vám i se správou Vašeho majetku. Největší chybou při rodinném podnikání je nejasná hranice mezi privátním a firemním majetkem. Privátní majetek by měl být od firemního jednoznačně oddělen a neměl by být zavislý na dění na trhu.

stamp text 04 - Rose Garden Consulting s. r. o.

V oblasti právního poradenství spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Kristýny Ditmarové. K jejím klientům patří zejména malé a střední podniky a vymezený okruh fyzických osob.
Tato advokátní kancelář pracuje na základě vysoké úrovně specializace, odbornosti a individuálního přístupu. Klade důraz na efektivitu a rychlost řešení. Právní služby poskytuje vždy s maximálním úsilím a absolutní diskrétností.