stamp text 04 - Rose Garden Consulting s. r. o.

Právní
služby

Právní služby pro nás zajišťuje advokátní kancelář Mgr. Kristýny Ditmarové. Jejími klienty jsou zejména malé a střední podniky. Stará se o jejich korporátní a obchodní záležitosti, zajišťuje jim právní poradenství i v oblasti správy osobního a rodinného majetku, investic, rodinného práva, práva dědického a zastupování ve sporech (včetně řízení trestních, správních – přestupky, dopravní nehody).

Tato advokátní kancelář pracuje na základě vysoké úrovně specializace, odbornosti a individuálním přístupu. Klade důraz na efektivitu a rychlost řešení. Právní služby poskytuje vždy s maximálním úsilím a absolutní diskrétností.

palackeho cream home3 galerie 980 - Rose Garden Consulting s. r. o.
RAW 8169 cb - Rose Garden Consulting s. r. o.